Praca z arkuszem

Nawet jeśli jest to łatwe w użyciu wzory w arkuszu kalkulacyjnym Excel do obliczania niemal każdego rodzaju operacji z danymi, nadal istnieją pewne funkcje, aby nasze życie jeszcze łatwiejsze. Wyobraźmy sobie na przykład tę listę zakupów:

Jak mogę go zamówić według ceny? Jak mogę odwrócić datę zamówienia? Jak mogę obliczyć sumę bez konieczności pisania formuł? Łatwo: poprzez stworzenie stołu.

Działanie 9: Jak możemy zrobić dwie pierwsze rzeczy bez tworzenia stołu? Wskazówka: przy użyciu filtra.

Aby utworzyć tabelę musimy wybrać komórki, w których znajduje się nasza tabela i kliknąć na Wstaw -> Tabela.

Rysunek 9: Tworzenie tabeli dla naszych danych

Po nim, tabela zmieni swój styl i nagłówki (jeśli mieliśmy i jeśli wybraliśmy „moja tabela ma nagłówki”) będą miały możliwość ułożenia lub przefiltrowania danych z jej kolumny:

Rysunek 10: Tabela w Excelu

Dodatkowo po wybraniu jednej z komórek tabeli pojawi się nowe menu o nazwie Table Tools:

Rysunek 11: Narzędzia tabelaryczne

W tym menu, jeśli zaznaczymy opcję Total Row w opcji Styl tabeli, automatycznie zsumuje ona wartości z ostatniej kolumny:

Rysunek 12: Łączny rząd w tabeli

Tworzenie szablonów z programu PowerPoint

Zadanie 10: Umożliwienie im zrozumienia problemu: poproś wolontariusza o stworzenie prezentacji PowerPoint, z określonym projektem, w którym logo jest obecne we wszystkich slajdach. Po utworzeniu kilku slajdów poproś go/ją o zmianę logo ze wszystkich slajdów i zapytaj, czy wiedział/a, jak można było temu zapobiec.

Podobnie jak Microsoft Word, PowerPoint umożliwia tworzenie szablonów slajdów, dzięki czemu za każdym razem, gdy tworzysz nowy slajd, pojawia się on w zdefiniowanym przez nas stylu. Dodatkowo obiekty (obrazy, teksty, itp.), które wkładamy do slajdu zostaną zablokowane, dzięki czemu nie zostaną przypadkowo przesunięte lub usunięte podczas tworzenia naszej zawartości.

Postawmy nas w sytuacji: wyobraźmy sobie, że musimy stworzyć prezentację. Domyślnie będzie posiadał slajd okładkowy, kilka slajdów z zawartością i slajd zamykający. Dla slajdów treściowych będziemy mieli dwa różne typy: jeden z obrazami po lewej, a drugi z obrazami po prawej stronie. Jak więc możemy zautomatyzować te slajdy bez konieczności stosowania podstawowej procedury powielania slajdów i usuwania zawartości poprzedniego? Za pomocą Slide Master.

Slide Master pozwala autorowi na modyfikację układu slajdów, slajdów, które będą służyły jako szablony dla prawdziwych slajdów, które będziemy wykorzystywać w naszej prezentacji, z ich własnym stylem i blokami treści. Po edycji (lub utworzeniu) układu, możemy zastosować go do slajdów, których używamy lub stworzyć nowe slajdy, używając go.

Aby uzyskać dostęp do Slide Master, musimy przejść do View -> Slide Master.

Rysunek 13: Slide Master, z układami na lewym pasku bocznym

Na lewym pasku bocznym widzimy zjeżdżalnie główne i układy. Jeśli naciśniesz myszką nad którąkolwiek z nich, pokaże ona nazwę i liczbę slajdów wykorzystujących ten układ. W menu Wstaw będziesz mógł dodawać obrazy i inne obiekty w taki sam sposób, w jaki normalnie by to robiłeś. Jednak jedną z dodatkowych rzeczy, które możesz tutaj zrobić, jest dodanie miejsca. Miejscowość to pole z kropkowanymi obramowaniami, które pozwolą autorowi na dodanie określonej treści w układzie. Na przykład, wyobraźmy sobie, że tworzymy szablon prezentacji na konferencję, w której weźmie udział wielu prelegentów, a każdy z nich będzie korzystał z tego samego szablonu. Możemy dodać miejsce na slajdzie okładki dla mówcy, aby dodać jego nazwisko i organizację w pozycji, o której decydujemy (jak na boku lub w rogu).

Po zakończeniu korzystania z Slide Master klikamy na Slide Master -> Close Master View. Po zmodyfikowaniu układu, możliwe jest, że musimy ponownie zastosować ten układ do niektórych slajdów. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na slajd -> Układ -> wybierz układ.

Działanie 11: Przetestujmy wyobraźnię uczestników, aby znaleźć rozwiązania. Umieść załączoną prezentację w komputerze nauczyciela i poproś go o zmianę kolorów pasków. Wskazówka: panel wyboru.