Wprowadzenie

Mimo że e-learning nie jest nową koncepcją, wciąż istnieje tajemnicza chmura otaczająca ten termin. Używana przez nauczycieli i trenerów na całym świecie i wdrażana w większości instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie, platforma e-learningowa oferuje nauczycielom i uczniom wspólną płaszczyznę.

Uwaga: w załączniku I można znaleźć samouczek użytkowania Moodle’a, w przypadku, gdy trzeba lepiej zapoznać się z platformą edukacyjną.