Uczciwe wykorzystanie jest możliwość wykorzystania materiałów chronionych prawem autorskim w ograniczonym celu, takim jak komentarz, krytyka lub parodia. Na przykład, jeśli dostaniemy akapit książki jako cytat. Czy możemy to teraz zrobić?

Sprawiedliwe stosowanie jest ustaloną doktryną w Stanach Zjednoczonych, ale nie jest objęte żadnymi wspólnymi ramami prawnymi w Unii Europejskiej. Nawet jeśli niektórzy członkowie mają specjalne wyjątki od praw autorskich, które działają podobnie jak w przypadku uczciwego wykorzystania, nie istnieje on w Europie.

Innymi słowy, jeśli licencja na utwór nie pozwala nam na to, to musimy poprosić o pozwolenie.