SPOŁECZNOŚĆ

Społeczność stanowi punkt zwrotny dla nauczycieli, dyrektorów szkół i ekspertów w zakresie szkoleń i technologii ICT dla ciągłego aktualizowania strategii digitalizacji, innowacyjnych narzędzi i metod.

Chcemy pomóc w utrzymaniu stałego tempa wraz z postępem technologicznym i potrzebami środowiska szkolnego.

Feel free to create an account and participate in our community.