Projekt STRIDE

  STRIDE ma na celu pomóc szkołom w spełnieniu ich krajowych planów, umożliwiając im rozpoczęcie procesu cyfryzacji pod kierunkiem ekspertów w tej dziedzinie, jak również w celu zwiększenia umiejętności i wiedzy w zakresie ICT nauczycieli i personelu

  POPRAWA

  Zwiększyć cyfryzację w obszarze edukacji

  WYDAJNOŚĆ

  Aby uzyskać większą motywację dla uczniów

  KOMPETENCJE

  Aby zdigitalizować środowiska szkolne poprzez strategiczne i holistyczne podejście