Projekt STRIDE

STRIDE (strategie edukacji cyfrowej) ma na celu pomóc szkołom w spełnieniu ich krajowych planów, umożliwiając im rozpoczęcie procesu cyfryzacji pod kierunkiem ekspertów w tej dziedzinie, jak również w celu zwiększenia umiejętności i wiedzy w zakresie ICT nauczycieli i personelu .

Projekt STRIDE został sfinansowany w ramach Programu Erasmus + na rzecz współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w dziedzinie strategicznych partnerstw na rzecz edukacji szkolnej. STRIDE trwa dwa lata, począwszy od 1 września 2016 r. Do 31 sierpnia 2018 r.

Podczas opracowywania projektu zostaną wyprodukowane dwa efekty intelektualne: Ścieżka szkoleniowa i Platforma społeczności internetowej.

Przeczytaj więcej o…