STRIDE Projesi

  STRIDE, okulların kendi ulusal planlarını karşılamalarına yardımcı olmayı ve bu alanda uzmanların rehberliğinde bir dijitalleştirme sürecine başlamanın yanı sıra öğretmenlerin ve personelin bilgi ve iletişim teknolojilerinin bilgi ve becerilerini arttırmak için onlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

  GELİŞİM

  Eğitim alanında dijitalleşmeyi arttırmak

  ETKİNLİK

  Öğrenciler için daha büyük bir motivasyon elde etmek

  YETERLİLİK

  Okul ortamlarını, stratejik ve bütünsel bir yaklaşımla dijital hale getirmek