Czasami nauczyciel musi często komunikować się z nauczycielami lub nawet z uczniami. Jednakże, gdy klasa jest dla uczniów w określonym wieku (zazwyczaj 16+), niektóre narzędzia takie jak ClassDojo nie są tak skuteczne z nimi jak z młodszymi uczniami. Choć WhatsApp i podobne narzędzia są popularne, stanowią one ryzyko (ponieważ nikt ze szkoły nie może kontrolować tych rozmów), jak również zależność technologiczną (WhatsApp działa tylko w telefonach komórkowych).

Slack jest narzędziem komunikacyjnym zorientowanym na produktywność. Jego utworzenie dla zespołów i każdy zespół może być podzielony na różne kanały z różnymi ludźmi i tematami.

Strona internetowa: https://slack.com

Rysunek 30: Slack jest doskonałym narzędziem komunikacji w zespole

Działanie 5: Oni nie mogą teraz mówić. Stwórz zespół i zaproś uczestników. Połącz to z Google Drive i sprawdź, czy organizują się za jego pośrednictwem i stwórz plan (np. wycieczkę wakacyjną).