Planowanie jest ważnym przewodnikiem w fazie realizacji. Obejmuje ona wszystkie zadania niezbędne do realizacji strategicznych idei w prawdziwym życiu. Uczniowie definiują fazy związane z ustalonymi celami. Oznacza to, że identyfikują one główne działania i łączą je z konkretnymi datami. Nie należy mylić planowania fazowego ze strukturą podziału pracy – planowanie fazowe jest elementem wstępnego planowania w projektach. Zawiera on przegląd głównych działań, celów i szacowany czas realizacji strategii oraz pomaga w rozważeniu wykonalności całego planu. Plan pomaga wzmocnić argumenty za ewentualnym roszczeniem o więcej zasobów.

Your time to learnTime the learners need
Jednostka 5.1 Planowanie fazowe30 min2 h
Jednostka 5.2 Pierwsze pięć kroków30 min1 h

Uczniowie są w stanie rozbić ogólne kwestie strategiczne na etapy i pakiety robocze.

 Uczniowie są w stanie zdefiniować użyteczne kamienie milowe w postępach we wdrażaniu.

 Aby dowiedzieć się, jak obsługiwać funkcję Gantta w darmowym oprogramowaniu „project libre”.

Uczniowie opracowali plan fazowy, który pokazuje sposób realizacji planu strategicznego w ich szkole.
Uczniowie stworzyli plan milowy i zdefiniowali pięć pierwszych kroków do wykonania w szkole, aby rozpocząć fazę realizacji.

Prezentacja PowerPoint SDD5_Construction II
Przykłady w obrębie jednostek
Papier i ołówki

Poprowadź uczniów do zdefiniowania faz, które wynikają bezpośrednio z ich strategii i celów. Pomóż im znaleźć odpowiednie fazy i treści. „Internet w naszej szkole” może być zbyt niejasny. Sprawdź formułę i dodaj główne zadania do fazy. Na przykład „Wdrożenie szkolnej sieci Wi-Fi dla wszystkich kursów” (data rozpoczęcia – data zakończenia). Główne zadania: 1. Sprawdź krajowe kierunki bezpieczeństwa danych dla szkół, 2. Sprawdź dostawców i wybór jednej oferty 3. Kup i zainstaluj sprzęt.