Istnieje kilka możliwości wyboru platform e-learningowych, niektóre z nich są bezpłatne, a niektóre nie (choć niektóre z nich dają Twojej organizacji zniżkę, jeśli jesteś instytucją publiczną lub non-profit).

Działanie 2: Zapytaj się: Czy korzystają z jakiejś platformy e-learningowej? Który? Jaka jest ich opinia na ten temat?

Jednym z najpopularniejszych elementów oprogramowania jest Moodle, używany przez szkoły, VET, szkoły wyższe i wszelkiego rodzaju organizacje. Moodle jest darmowy, otwarty i aktywnie rozwijany, wspierany i rozszerzany przez strony trzecie. Google ma swoje własne popularne rozwiązanie o nazwie Google Classroom, które łatwo integruje się z resztą narzędzi Google Suite. Edmodo i Canvas to również inne bardzo popularne rozwiązania.

Działanie 3: Wybierz jedną platformę e-learningową, stwórz kurs dla swoich uczniów i sprawdź, czy sami się do niego zapisali.

Działanie 4: Pozwól im uczyć się poprzez eksperymentowanie. Podziel klasę na grupy liczące maksymalnie 3 osoby, wybierz temat ogólny dla danego przedmiotu (np. biologia) i przypisz każdej grupie podtemat (np. przepływ krwi, układ nerwowy, itp.). Każda grupa powinna stworzyć w ramach tego samego kursu i pod swoim podtematem lekcję o nim, z quizami, ankietami, glosariuszem i zasobami zewnętrznymi. Pozwól im zapoznać się z interfejsem na kilka minut, zanim pomożesz im znaleźć drogę.