Możemy podzielić metody nauczania/szkolenia w zależności od dostępności nauczyciela i uczniów. Tradycyjne uczenie się odnosiłoby się do klasycznego podejścia uczniów uczęszczających fizycznie (lub nawet wirtualnie przez kamerę) do klasy. E-learning lub nauczanie na odległość implikuje coś odwrotnego: uczniowie nie muszą w ogóle uczęszczać na zajęcia, a zamiast tego uczą się w wirtualnym środowisku (VLE), zwykle z wolnością wyboru kiedy i gdzie.

Jest jeszcze trzeci wybór, na którym skupimy się w tym przewodniku: blended learning. Blended learning łączy oba poprzednie podejścia w jedno: część uczenia się będzie wymagała od ucznia uczęszczania na zajęcia, a druga część będzie musiała być ukończona przez ucznia poprzez VLE. W szkołach, w których odbywa się blended learning, zazwyczaj zdarza się, że uczniowie muszą mieć dostęp do VLE po zajęciach, aby odrobić pracę domową online, złożyć esej lub wziąć udział w dyskusjach.

Dla łatwości i ponieważ skupimy się tylko na części online, skupimy się na części e-learningowej naszego podejścia do nauczania.