Öğretmenin ve öğrenicilerin mevcudiyetine bağlı olarak öğretim / eğitim yöntemlerini bölebiliriz. Geleneksel öğrenme, öğrencilere sınıfta fiziksel olarak (hatta neredeyse bir kamera aracılığıyla) katılan klasik yaklaşımları ifade eder. E-öğrenme ya da uzaktan öğrenme tam tersi anlamına gelir: öğrenciler derse hiç katılmak zorunda değildir ve bunun yerine, genellikle ne zaman ve nerede seçileceğini seçme özgürlüğü ile bir sanal öğrenme ortamı (VLE) yoluyla dersi alacaklardır..

Hala bu rehbere odaklanacağımız üçüncü bir seçim var: harmanlanmış öğrenme. Karma öğrenme, önceki yaklaşımların her ikisini bir araya getirir: öğrenmenin bir kısmı, öğrencinin sınıfa katılmasını gerektirir ve diğer kısmı öğrencinin bir VLE ile tamamlanması gerekir. Karma öğrenmede okullar için olağan durum, öğrencilerin ödevlerini çevrimiçi yapmak, ders vermek veya tartışmalara katılmak için sınıftan sonra VLE’ye erişmeleri gerektiğidir.

Kolaylık için ve sadece çevrimiçi bölümlere odaklanacağımız için, öğretim yaklaşımımızın e-öğrenme bölümüne odaklanacağız.