Adil kullanım, telif hakkıyla korunan materyalleri yorum, eleştiri veya parodi gibi sınırlı bir amaçla kullanma olanağıdır. Örneğin, bir kitabın paragrafını alıntı olarak alırsak. Şimdi yapabilir miyiz?

Adil kullanım Birleşik Devletler’de yerleşik bir doktrindir, ancak Avrupa Birliği’nde herhangi bir yasal çerçeve altında değildir. Bazı üyeler, adil kullanımla benzer şekilde çalışan özel telif hakkı istisnalarına sahip olsa da, Avrupa’da mevcut değildir.

Başka bir deyişle, eğer işin lisansı bize izin vermezse, izin istemek zorundayız.