giriş

Bu oturumda, öğretmenin kolay bakımın sürdürülmesi için yeterli bir şekilde hazırlanmış belgelerin (kelime işlem belgeleri, slaytlar, e-tablolar, vb.) Oluşturulmasının gerekliliğini ve avantajlarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu, gelecekte değiştirmeyi, güncellemeyi ve hatta yeniden kullanmayı planladığımız eğitim içeriği oluşturduğumuzda gereklidir. Ayrıca, öğretmenin belgeleri sürekli biçimlendirmek konusunda endişelenmek yerine içeriği geliştirmeye odaklanmasını kolaylaştırır.

Bu oturum için, Microsoft Office’i kullanacağız, ancak aynı bilgi, küçük modifiye edilmiş prosedürlerle çoğu ofis paketine uygulanabilir.

Metodoloji

İdeal olarak, öğrencilere, düz metinle, biçimlendirmeyle, başlıksız, gerçek bir yapıyla, ama tutarlı ve mantıklı bir şekilde, bir makale gibi çalışmak için kötü bir şekilde hazırlanmış bir Word belgesini sunmalıyız. Bu kılavuza eklenmiş kötü bir belge örneği bulabilirsiniz.

Tüm modül için hem giriş hem de metodoloji geçerlidir.