İçindekiler tablosu, belgenin altındaki başlıkların ve bölümlerin bir listesini otomatik olarak oluşturmamıza izin verir. Bu, çeşitli modüller ve çoklu sayfalara sahip belgeler için yararlıdır (ve neredeyse zorunludur). Ayrıca, PDF veya web sitesi gibi formatlara dışa aktarıldığında, tablonun referansları bölümlerinin tıklanabilir bağlantıları haline gelir.

Aktivite 1: Öncelikle, bir içerik tablosunu nasıl oluşturacağını bilmeyen bir veya daha fazla katılımcıyı belirledik ve belgelerinde bir dizin oluşturmak için kullandıkları süreci açıklamasını isteyin. Neyin yanlış olduğunu ve nelerin geliştirilebileceğini anlamak bu eğitim için çok önemlidir.

İçindekiler eklemek için Referanslar menüsüne gitmeli ve İçindekiler’e tıklayınız.

Figure 1: Inserting a table of contents

Boş bir içerik tablosu görünecektir. Bağlantıları doldurmak için, belgenizin her bölümünün bir başlık ile başlıklandırılması gerekir. Başlıklar, belgenizin farklı bölümlerini tanımlayan özel paragraflardır ve referans listesi oluşturmak için TOC tarafından kullanılır. Varsayılan olarak, TOC’yi oluşturmak için yalnızca ilk üç başlık düzeyi kullanılır. Bir başlık seviyesini seçmek için, imleci başlığın üzerine getirin ve Ana Sayfa -> Stiller’de bir başlık seçin.

FIGURE 2: CHOOSING A HEADING

Daha sonra içeriklerimizi güncellememiz gerekecek. Oluşturduğumuz TOA’yı tıklayın ve Tabloyu Güncelle’yi seçin.

FIGURE 3: UPDATING OUR TABLE OF CONTENTS

Aktivite 2: Öğrencilere dört seviyeli bir içerik tablosu oluşturmasını isteyin. Araçların geri kalanına ayak uydurmak için yeni bilgi bulma ve problemleri çözme yeteneklerini gözlemleyin.

Benzer şekilde, belgedeki resimler ve tablolar için bir rakam tablosu oluşturabiliriz. Bu, birden fazla diyagram veya grafik eklediğimiz belgelerin anahtarıdır.

Bunun için, örneğin bir görüntü üzerine tıklamanız ve ardından Referanslar -> Başlık Ekle:

FIGURE 4: INSERT A CAPTION

Ardından, aşağıdaki pencere açılacaktır:

FIGURE 5: INSERT A CAPTION

En az bir resim yazısı oluşturduktan sonra, Referanslar -> Şekil Tablosu Ekle’ye giderek bir rakam tablosu oluşturabiliriz. Bu tablo, içerik tablosuna benzer şekilde davranır.

Belge Bakımı: Kaynakçamızı Yönetme

Aktivite 3:Katılımcılardan üç ya da dördünün internette küçük bir metin parçası bulmasını ve onu öğretmenin bilgisayarına koymasını ve kaynağı alıntılamalarını isteyin. Sonuçları gözlemleyin ve açıklamayı buna göre hazırlayın.

En kullanışlı ve henüz kullanılmayan özelliklerden biri, belgenizin kaynaklarını otomatik olarak yönetme ve alıntıları ve bibliyografya tablolarını ekleme yeteneğidir.

Bu, kaynakları ekledikten sonra değiştirmemize ve güncellememize olanak tanır ve Word belgedeki tüm referansları otomatik olarak yeniler. Ayrıca, bibliyografyayı, içerik tablosuna benzer şekilde otomatik olarak oluşturmamıza da izin verecektir.

Kaynak veritabanımıza bir alıntı eklemek için Referanslar -> Alıntı Ekle: References -> Insert Citation:

FIGURE 6: INSERTING A NEW CITATION

Burada metne yeni bir alıntı ekleyeceğiz. Ayrıca, Referanslar -> Stil altında, alıntılarımız için kullanmak istediğimiz stili de seçebiliriz.

Kaynak sadece belgeye eklenmeyecek, aynı zamanda kaynakların bir parçası olacaktır. Bir noktada Referanslar -> Bibliyografya’ya tıklayarak bibliyografya oluşturabiliriz. Bir içerik tablosuna benzer bir kaynak listesi sağlayacaktır.

Aktivite 4: Öğrencilerimizin ne kadar gözlemci olduğunu kontrol edelim. Plickers kartonlarınızı hazırlayın ve öğrencilere atıfta bulunmak için kaynağı bilmemiz gerektiğini sorun. Doğru cevap: HAYIR, aynı menüden yer tutucu ekleyebildiğimiz için yeni bir kaynak ekledik.

Belge Bakımı: Stiller

Belgemizi istediğimiz gibi biçimlendirebileceğimiz ve görünüşünü varsayılan stilden tamamen değiştirebileceğimiz açıktır.

Bunu yapmanın iki yolu var: manuel yol, her bir metnin renklerinin, boyutlarının, kenar boşluklarının ve özelliklerinin tek tek değiştirilmesi, ya da belgenin varsayılan stilini tanımlayabilir ve Microsoft Word’ün bizim için içeriği biçimlendirmesine izin verebiliriz.

Avantaj açıktır: sadece her paragrafı manuel olarak düzenlemek zorunda kalmadan çok fazla zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şablonları oluşturmamıza ve birden fazla belge için aynı stili yeniden kullanmamıza izin verir. Örneğin, tam bir dersin içeriğini yazmak istiyorsak ve her belgenin aynı stile sahip olması gerekiyorsa, işte bu yoldur.

Word, her paragraf veya bölüm için tanımlar. Zaten ortak parçalar (başlıklar, başlıklar, altbilgi vb.) İçin çeşitli varsayılan stilleri vardır, ancak kendi stillerimizi ekleyebiliriz.

Stilleri Ev -> Stiller altında uygulamak ve değiştirmek için bir bölüm buluyoruz. Fareyi stillerden birinin üzerine getirecek olursak, belgede nasıl görüneceğini önizler. Eğer üzerine tıklarsak, imlecin altındaki metnin stilini değiştirir.

Stilleri değiştirmek için Stiller bölümünün sol köşesindeki oku tıklamalıyız.

FIGURE 7: APPLYING AND MODIFYING OUR STYLES

Aktivite 5: Katılımcılardan üç köprü oluşturmasını ve stiller kullanarak özelliklerini (renk, yazı tipi boyutu vb.) Değiştirmesini isteyin.

Aktivite 6: Daha da zorlaştırın: Daha önce ziyaret ettiğiniz hiperlinklerin rengini değiştirmelerini isteyin. İpucu: tüm stilleri göstermeleri gerekecek.