Rehber ilkeler soruları cevaplayın: okulumuz için her zaman önemli olan neydi? Şu anda neredeyiz? Hangi zorluklarla yüzleşmek zorundayız? Gelecekte nerede ve kim olmak istiyoruz? Ne için durmak istiyoruz? Bu nedenle, bir kurumun tarihine bakış (Desen), gerçek durum (Konum) ve gelecek (Plan) arasında farklılık gösteririz. Dahası, bu üç perspektifi bir araya getirerek geçmiş, bugün ve gelecek (Perspektif) üzerine bütünleşik bir bakış açısı geliştirdik. Daha sonra, onlara Misyon (Desen), Vizyon (Konum ve Plan) ve Değerler (Perspektif) adını vereceğiz.

Bu konu ve görevi tanıtmak için sunu SDD1_Unit I kullanın. Örneği açıklayın ve katılımcıların sahip olabileceği soruları cevaplayın. Okullarının halihazırda var olan rehber ilkelerine dayanarak, kendi kendini organize etmelerine izin verin. Katılımcılara bunun yol gösterici ilkelerin tanımlanmasının son adımı OLMADIĞINI söyleyin. Üç adımdan ilkidir. Aşağıdaki soruları okulunuzla ilgili olarak tartışın. Mevcut yönergelerinizi yönlendirme olarak kullanın. Okula daha çok dijital eğitim yönünde nasıl gelişir?

Misyon, Vizyon ve Değerlerin Tanımlanması: 120 dk

Hem bireysel istihdam edilebilirlik hem de refah için eğitimde yüksek kaliteyi sağlıyoruz.

Okul liderlerimiz personelini kalitenin taşıyıcıları olarak görüyorlar. Bu kaynağa düzenli olarak yatırım yaparlar.

Meslektaşlarımız, eğitim ve öğrenimimizin kalitesini artırmak için gerekli olan yeniliklere ve değişimlere büyük önem vermektedir.

Öğrenciler ve öğretmenler, öğrenme kaynağı olarak değişikliklere açık, modern ve üretken bir öğrenme ortamı yaratmak için birlikte çalışırlar.

Açık fikirli olmak ve geleceğe yönelik bakış açıları ya da öğrencilerimiz için iç ve dış kaynaklardan yararlanıyoruz.

Biz öğretmeyi ve öğrenmeyi seviyoruz ve bu çalışmalarımız boyunca bu geçişlere izin veriyoruz.
Öğretim ve öğrenmede ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada inovasyonu kolaylaştırmak için becerilerimizi geliştiriyoruz.

Toplanan bilgileri açısından kontrol edin. Hangi iletiyi teslim etmek istiyorsunuz? Sonuçları okul liderlerinize, meslektaşlarınıza ve öğrencilere sunun!

Tab. 2. Yol gösterici ilkelere yönelik ön çalışma.
 

Pattern (Desen)

 

Geçmişe bakış

Neden varız?

Bu noktaya kadar ne yaptık?

Kurumumuz hangi misyonu yerine getirir?

 

Position (durum)

 

Mevcut durumu gözden geçirme

Nerede duruyoruz?

Bu amaca nasıl hizmet ediyoruz?

 

Plan

 

 

 

Geleceğe bakış

Nerede durmak istiyoruz…

… Toplum algısı?

… Müşterilerin algısı (öğrenciler, ebeveynler)?

… Çalışanların algıları (öğretmenler, idari personel)?

… Diğer (yerel) okullara kıyasla?

… Temel yetkinliklerimiz?

 

Perspective (Bakış Açısı)

 

 

 

Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek hakkında bütünleşik bakış

Gelecekte bizim için neyin önemli ve neyin önemli olacağı?

İş arkadaşlarımız ve işbirliği ortaklarımızla nasıl birlikte çalıştık?

geçmişte ve gelecekte birlikte nasıl çalışmak istiyoruz?

Nasıl oldu da, şimdi nasıl ve gelecekte çevremize nasıl katkıda bulunmak istiyoruz?

Kurumumuzu hangi yönde geliştirmek istiyoruz?

Geçmişte nasıl davrandık ve şimdi nasıl davranmak istiyoruz?