Dla lepszej orientacji w treści, stosujemy trzy główne podejścia: opracowaliśmy wizualny przewodnik za pomocą ikon, który można znaleźć na każdej stronie, która należy do etapu pracy. Ponadto zredukowaliśmy ilość tekstu, aby ułatwić Ci skupienie się na zadaniu. Połączyliśmy dalsze materiały lub wytyczne z kursem jako multiplikator i opracowaliśmy przykłady efektów uczenia się.

Struktura modułów SDD jest zawsze taka sama, więc nie tracisz czasu na zrozumienie nowej struktury.

ModułJednostkaTytuł
SDD1Faza inicjacji – Identyfikacja zasad i idei
1.1Misja, wizja i wartości
1.2Wybór i precyzja informacji
SDD2Analiza I – Środowisko i organizacja
2.1Analiza S.W.O.T.
2.2Analiza zainteresowanych stron
SDD3Analiza II – określenie konkretnych strategii
3.1Decyzja w sprawie konkretnych wariantów strategicznych
3.2Finalizacja planu strategicznego
SDD4Budownictwo I – Cele i wskaźniki
4.1Określenie celów
4.2Opracowanie zrównoważonej karty wyników (BSC)
SDD5Budownictwo II – planowanie
5.1Planowanie fazowe i plan etapów
5.2Definicja pierwszych kroków

Każdy moduł rozpoczyna się od wprowadzenia. Zawiera on przegląd treści, definicję celów nauczania, materiały potrzebne do wypełnienia modułu oraz dalsze informacje dla multiplikatorów. Po wprowadzeniu zawsze są obecne dwie jednostki. Jednostki dostarczają instrukcje dla multiplikatorów i pojedynczych osób uczących się, informacje niezbędne do wykonania wymaganych zadań, a następnie same zadania. Zawsze za wyrażeniem „Twoja kolej” znajduje się zadanie. Wymienione przykłady pomogą Ci zrozumieć wszelkie złożone wyzwania. Na końcu każdego modułu dołączyliśmy krótką samoocenę. Pozwala to na zastanowienie się nad znalezionymi rozwiązaniami i pogłębienie procesu uczenia się.

Faza inicjacji.

Analiza I – Środowisko i organizacja

Analiza II – Określenie i wybór konkretnych strategii

Budownictwo I – Cele i wskaźniki

Budownictwo II – planowanie

Formalne informacje o jednostce

Cele dydaktyczne jednostki

Wyniki pracy jednostki

Instrukcja obsługi urządzenia

Wymagane materiały

Samoocena

Instrukcje, wskazówki i sztuczki dla multiplikatorów