Wprowadzenie i metodologia

Większość nauczycieli to również, czasem nieświadomi, autorzy. Musimy stworzyć lekcje, treści i podręczniki dla naszych uczniów. Następnie musimy je rozpowszechniać wśród naszych uczniów, innych nauczycieli, a nawet w domenie publicznej, jeśli tak postanowimy.

Musimy być jednak ostrożni, zwłaszcza jeśli zdecydowaliśmy się na ponowne wykorzystanie zasobów od innych autorów. Czy możemy to zrobić? Jak dokładnie działa prawo autorskie? W jakim stopniu możemy korzystać z treści tych prac?

Podczas tej sesji będziemy badać koncepcje praw autorskich i licencjonowania, aby mieć pewność, że nasze treści są dobrze chronione.

Ta sesja jest najbardziej teoretyczna i prawdopodobnie najbardziej nudna. Dobrym sposobem na zaprezentowanie go jest stworzenie quizu (np. z Kahoot! lub Quiziziziz) i przejście przez treść, podczas gdy uczniowie oceniają swoją własną wiedzę na ten temat.